Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Stowarzyszenie powstało w 2012 roku, z inicjatywy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś organizacja skupia ponad 50 jednostek z całego kraju, jej członkami są m.in.: Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Muzeum Politechniki Krakowskiej, sześć muzeów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, czy Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do tego zacnego grona dołączyło w 2018 roku również Muzeum Dyplomacjii Uchodźstwa Polskiego. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa akademickiego.

Cyklicznie organizowane warsztaty i konferencje pozwalają muzeom uczelnianym wymieniać doświadczenia oraz budować standardy dobrych praktyk.

Więcej o Stowarzyszeniu oraz  muzeach uczelnianych na stronie: muzeauczelniane.pl