Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Rada Muzeum

Rada Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego została powołana przez Rektora UKW Pismem ogólnym nr 6/2019/2020 z dn. 3 marca 2020 r. 

Skład Rady Muzeum:

  • dr hab. D. Karczewski, prof. uczelni – przewodniczący Rady Muzeum
  • dr hab. Adam Sudoł (honorowy kustosz Muzeum)
  • dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni 
  • dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni
  • dr Barbara Gawęcka
  • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
  • dr Agnieszka Wysocka