Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Dyplomata odznaczony tytułem honorowego donatora Muzeum

Dyplomata odznaczony tytułem honorowego donatora Muzeum

20 czerwca 2015 r. w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW gościliśmy dr Cezarego Ikanowicza - dyplomatę, byłego Konsula Generalnego, ministra pełnomocnego w Londynie, wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prezesa Klubu Byłych Dyplomatów, autora podręczników: Wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego (1996), Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP (1997), Protokół w życiu codziennym biznesmena (1998), Protokół i dobre obyczaje menadżera (2000), współautora książki Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje (2004).

W 2014 oraz 2015 r. dr Cezary Ikanowicz przekazał do zbiorów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego kilkadziesiąt publikacji wydanych przez słynną Oficynę Poetów i Malarzy w Londynie. Dziś, na rynku antykwarycznym, książki te są prawdziwymi białymi krukami.

Oficyna Poetów i Malarzy została założona w 1950 roku, w Londynie, przez Krystynę i Czesława Bednarczyków. Na przestrzeni 40 lat swojej działalności, niezależna oficyna i tłocznia artystyczna, ogłosiła drukiem około tysiąca książek polskich twórców, w tym dzieła: Czesława Miłosza, Stanisława Vincenza, Jana Brzękowskiego, Tadeusza Różewicza, Mariana Pankowskiego, Mieczysława Paszkiewicza, Józefa Wyrwy, Danuty Bieńkowskiej, Bolesława Kobrzyńskiego, Szymona Laksa, Wita Tarnawskiego, Marii Dąbrowskiej, i wielu, wielu innych. Państwo Bednarczykowie wierzyli w tradycyjne rzemiosło drukarskie. Ich zdaniem, książka była piękna, jeśli stanowiła wspólne dzieło pisarza i artysty plastyka.

Zbiór przekazany przez Cezarego Ikanowicza, jest dziś świadectwem kunsztu Oficyny. Gęsty, szlachetny papier, specjalne tłoczenia, perfekcyjnie dobrana czcionka, wyciskane stemple. Dzieło sztuki w każdym calu… i ta dusza między kartami, którą wydarły współczesnej książce komercja i masowość.

Panu Konsulowi zawdzięczmy również kolekcję publikacji wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu oraz archiwalia dotyczące polskiej służby zagranicznej w II poł. XX w.

W uznaniu zasług w tworzeniu muzealnych zasobów, Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego prof. Adam Sudoł, wręczył Panu Cezaremu Ikanowiczowi Dyplom Honorowego Donatora Muzeum.

Z książek oraz archiwaliów przekazanych przez Pana Konsula można korzystać na miejscu! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum przy ul. R. Berwińskiego 4.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska