Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Wystawa pamiątek polskich emigrantów

Wystawa pamiątek polskich emigrantów

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba,
podnoszą z ziemi,
przez uszanowanie do darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…
[Cyprian Kamil Norwid, Moja piosenka II]

Ta wystawa, to przede wszystkim historia pożegnań, podróży w nieznane, wyobcowaniu, wielkich nadziejach ... Opowieść o tęsknocie za odległą Ojczyzną i o miłości do kraju lat dziecinnych… obraz życia i działalności polskiej emigracji po 1945 r. Obraz utkany z pamiątek przekazanych przez osoby, którym powojenna rzeczywistość uniemożliwiła powrót do kraju. Artefakty przesyłane przez Rodaków, stają się nie tylko symbolem wojennej tułaczki, budowania nowej codzienności z dala od Polski, ale także świadectwem trwania w tęsknocie za ukochaną Ojczyzną.

Na wystawie prezentujemy, m.in. eksponaty związane z Armią Andersa i ewakuacją ludności cywilnej z nieludzkiej ziemi (ZSRR): odznaczenia, oznaki rozpoznawcze, mundury, Archiwalne fotografie ukazujące Armię Polską na Bliskim i Środkowym Wschodzie, obozy dla polskich uchodźców w Palestynie oraz Tanganice. Polonia chicagowska podarowała uniformy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, nawiązujące swym krojem i barwą do mundurów Błękitnej Armii Hallera. Z Francji pochodzi zabytkowa chorągiew polskiego Bractwa Różańca Świętego w Auberchicourt. Na piętrze wyeksponowano stuletnią żeliwną tablicę ostrzegawczą z polskimi napisami, stojącą niegdyś przy drodze z francuskiego Aniche do Somain i Bruillez-lez-Marchiennes.

Unikatową kolekcję tworzy tzw. Biblioteczka Emigranta – specjalnie wyselekcjonowany zbiór dawnych czasopism polonijnych oraz polskich publikacji wydawanych za granicą. Wystawa stale uzupełniana jest o nowe nabytki!

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska