Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Kontakt

Adres korespondencyjny:
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW
R. Berwińskiego 4
85-044 Bydgoszcz
tel./ fax +48 52 346 23 18
e-mail: muzeum@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:
Wydział Historyczny

Pracownicy:
dr Aleksandra Sara Jankowska
e-mail: aleksandra.jankowska@ukw.edu.pl
tel.: 52 346 23 18