Archiwum wystaw

”Polska walczy na wszystkich frontach”. Wystawa obwoźna sprzed 74 lat!

21 sierpnia 2018
czytaj całość

Przez cały lipiec w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW można oglądać wystawę  "Poland Fights on all Fronts" ("Polska walczy na wszystkich frontach"). Ekspozycję tworzy 12 tablic ukazujących udział Polaków w działaniach wojennych na frontach II wojny światowej. Nie są to zwykłe tablice. Plansze powstały bowiem ponad siedemdziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych na zlecenie Polish Government Information Center w Nowym Jorku. Wykorzystywano je jako ekspozycja obwoźna pod koniec II wojny światowej. W listopadzie 1944 roku były prezentowane na Międzynarodowej Kobiecej Wystawie Sztuki i Przemysłu w Nowym Jorku.  Obecnie należą do Polskiej Misji w Orchard Lake Schools (Michigan, USA), organizacji założonej w latach osiemdziesiątych XIX wieku przez polskich  imigrantów w celu promowania rodzimej kultury, tradycji i historii. Konserwację plansz przeprowadzono w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. To właśnie z Muzeum w Grębocinie dotarła do nas wystawa. Plansze przechowywane są w dużej drewnianej skrzyni, tej samej, w której przed laty przewożono ją do kolejnych miejsc ekspozycji.

czytaj całość…

Bliski Wschód i Afryka Północna w obiektywie Witolda Rajkowskiego. Wystawa fotografii z lat 30. – 50. XX wieku (grudzień 2017 – marzec 2018)

21 sierpnia 2018
czytaj całość

Wystawa zabierała odbiorcę w daleką podróż po Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej śladem Witolda Władysława Rajkowskiego (1910 – 1957?) – studenta polskiego w przedwojennym Kairze, korespondenta prasowego, badacza-orientalisty, pracownika Konsulatu Generalnego RP w Jerozolimie, agenta polskiego wywiadu, a przede wszystkim niestrudzonego podróżnika, który w pierwszej połowie XX wieku poznawał i dokumentował życie codzienne mieszkańców tych, zdawać by się mogło nieprzystępnych Europejczykom obszarów.

czytaj całość…

Miasto – Ludzie – Pamięć. Wspomnienie dawnej Bydgoszczy (czerwiec – październik 2017)

21 sierpnia 2018
czytaj całość

Ekspozycja została przygotowana w ramach międzymuzealnego projektu wystawienniczego „Miasto – Ludzie – Muzeum”. Wernisaż odbył się 5 czerwca. Otwarciu ekspozycji towarzyszyły wykłady. O perłach bydgoskiej infrastruktury, śmiałych wizjach i pionierskich rozwiązaniach architektonicznych realizowanych przez berlińskich twórców opowiedziała dr Daria Bręczewska-Kulesza. 

czytaj całość…

Pokaz wyjątkowego anglojęzycznego wydania Quo Vadis Henryka Sienkiewicza z 1897 r. (luty – kwiecień 2016)

21 sierpnia 2018
czytaj całość

W związku z ogłoszeniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, przygotowaliśmy dla zwiedzających wyjątkową atrakcję – unikatowe wydanie Ouo vadis pochodzące z 1897 r. Powieść Henryka Sienkiewicza, w tłumaczeniu Jeremiasza Curtina, opublikowało w Bostonie wydawnictwo Little, Brown & Company. “Białego kruka” zawdzięczamy Pani Profesor Lidii Smentek, która „odkryła” książkę w antykwariacie w Chester (Vermont, USA).

czytaj całość…

„Prezydent Rzeczypospolitej wiadomem czyni wszech i wobec i każdemu z osobna …” Oryginalne listy komisyjne oraz exequatur w zbiorach uniwersyteckiego Muzeum (grudzień 2016 – styczeń 2017)

21 sierpnia 2018
czytaj całość

Tylko na niespełna dwa miesiące cenne dokumenty ze zbiorów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego opuściły specjalne bezkwasowe koperty i teczki, po to, by odkryć przed Państwem piękne tradycje dyplomacji. List komisyjny zwany również listem prowizyjnym lub patentem konsularnym to uroczysty dokument stwierdzający powierzenie określonej osobie funkcji i stanowiska szefa placówki konsularnej w państwie przyjmującym, a zarazem oficjalna prośba do głowy państwa przyjmującego o przyjęcie wskazanej osoby, zapewnienie jej opieki, praw i możliwości wykonywania swoich obowiązków. Patenty konsularne przekazywane są przez Ambasadę państwa wysyłającego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju, w którym konsul ma objąć swój urząd. Jeśli państwo przyjmujące akceptuje kandydata, na odwrocie listu, Minister Spraw Zagranicznych sporządza parafkę oraz odsyła akt do ambasady wraz z wystawioną przez niego zgodą tzw. exequatur, czyli z łac. „niech czyni”.

czytaj całość…

Śladami marzeń – Nowa Zelandia. Wystawa fotografii Lecha Olszewskiego (październik 2014 – styczeń 2015)

22 sierpnia 2018
czytaj całość

Wystawa prac Lecha Olszewskiego to plon wypraw Klubu Miłośników Australii  i Oceanii w Bydgoszczy do Nowej Zelandii. Ekspozycję tworzą wielkoformatowe fotografie z końca świata… z kraju „Długiej Białej Chmury”, ojczyzny dumnych Maorysów i zapierającej dech w piersiach przyrody (będącej wszak scenerią do „Władcy Pierścieni”!).

czytaj całość…

Wystawa Jubileuszowa. 15. Lecie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (1999 – 2014) (lipiec – październik 2014)

21 sierpnia 2018
czytaj całość

Wystawa jubileuszowa odkrywała niezwykłą różnorodność i bogactwo zbiorów Muzeum. Punktem centralnym ekspozycji była rzadko pokazywana kolekcja Wandy i Karola Poznańskich, przekazana Placówce w 2004 i 3013 roku. Blisko 50 znakomitych dzieł sztuki, oddaliśmy do Państwa oglądu w stanie, w którym dotarły one do Polski. Zbiór nie został jeszcze opracowany, wymaga gruntownych badań warsztatowych oraz atrybucyjnych. Mamy nadzieję, że wyniki analiz potwierdzą autentyczność dzieł sygnowanych przez  czołowych twórców XVIII, XIX oraz XX wieku. Imponująca pinakoteka zgromadzona przez donatorów, głównie podczas pobytu w Paryżu w latach 1927 – 1934,  skrywa niejedną tajemnicę…

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18