Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Józef Beck – dokumenty i fotografie (1932 – 1941) (marzec – maj 2013)

Józef Beck – dokumenty i fotografie (1932 – 1941) (marzec – maj 2013)

Na wystawie prezentowaliśmy archiwalia dotyczące Józefa Becka ­– Ministra Spraw Zagranicznych II RP w latach 1932 – 1939, przekazane do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w 2002 roku przez Jego syna ­– Andrzeja Becka, ówczesnego prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Wśród eksponowanych materiałów były, m.in.: paszport dyplomatyczny (1938), wizytówka Ministra Spraw Zagranicznych, wizy dyplomatyczne (1938 – 1942), dokumenty związane z nadanymi orderami ­– jugosłowiańskim orderem Orła Białego (1936), norweskim orderem Św. Olafa (1934), łotewskim orderem Trzech Gwiazd (1934), Wielką Wstęgą orderu Gwiazdy Rumuni (1933), orderem Białej Róży Finlandzkiej (1933), angielskim pamiątkowym medalem koronacyjnym  (1937), rumuńskim Złotym Krzyżem za Wierną Służbę (1934), irańskim Orderem Homayoun, włoskim Orderem śś. Maurycego i Łazarza (1936), a także akt nadania Józefowi Beckowi odznaki Kawalera Wielkiej Wstęgi Orderu „Odrodzenia Polski” (1934). Nie zabrakło również fotografii, w tym kadrów ze słynnego wystąpienia Ministra w Sejmie z 5 maja 1939 roku, podczas którego padły słowa: My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska