Za siedmioma górami, rzekami, morzami… - o wernisażu wystawy

Wystawa -  Bliski Wschód i Afryka Północna w obiektywie orientalisty Witolda Rajkowskiego
Wystawa - Bliski Wschód i Afryka Północna w obiektywie orientalisty Witolda Rajkowskiego

18 grudnia 2017 r. otwarto wystawę: Bliski Wschód i Afryka Północna w obiektywie orientalisty Witolda Rajkowskiego (lata 30.-50. XX w.). Ekspozycja zabiera odbiorcę w daleką podróż do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Idziemy śladem Witolda Władysława Rajkowskiego (1910-1957) - korespondenta prasowego, uczestnika ekspedycji badawczych, naukowca, pracownika Konsulatu Generalnego RP w Jerozolimie, agenta polskiego wywiadu, a przede wszystkim niestrudzonego podróżnika, który w pierwszej połowie XX wieku, poznawał i dokumentował życie codzienne mieszkańców tych, zdawać by się mogło, nieprzystępnych Europejczykom obszarów, poruszając się rowerem!
Sylwetkę orientalisty przybliżył podczas wernisażu dr Antoni Przemysław Kosowski - biografista Witolda Rajkowskiego, pomysłodawca i współorganizator wystawy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18