Godziny otwarcia

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty!

tel./ fax +48 52 346 23 18
e-mail: muzeum@ukw.edu.pl.

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że administratorem parkingu przy ul. Berwińskiego 4 (ul. Ogińskiego 1) jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Informacji w sprawie miejsc parkingowych udziela Dział administracyjno-gospodarczy UKW  (tel.: 52 34 19 365).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18