O Muzeach Uczelnianych

Według danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Polsce działa ok. 170 muzeów uczelnianych. Jednostki te powstają m.in. z myślą o gromadzeniu artefaktów związanych z historią uczelni, ale nie tylko. Ponad 1/3 wszystkich muzeów uczelnianych to muzea specjalistyczne, których kolekcje dotyczą rozmaitych dziedzin, pośrednio tylko wiążąc się z dziejami samej Alma Mater. Jednym z nich jest właśnie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego kwalifikowane, jako muzeum historyczne.

W kilkunastu uczelniach funkcjonuje kilka muzeów, np.: Uniwersytet Jagielloński może pochwalić się aż siedmioma placówkami tego typu, Uniwersytet Wrocławski – sześcioma. Na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Gdańskim działają trzy muzea, zaś na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy naszym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dwa.

Dynamika tworzenia nowych placówek świadczy o wielkiej potrzebie popularyzacji wiedzy
o dziedzictwie polskiej nauki. Wspaniałe zbiory, ukryte do tej pory przed okiem postronnych w salach wykładowych i pracowniach, dziś stają się świadectwem imponującego dorobku środowiska akademickiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem muzeów uczelnianych, wydanym staraniem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na kartach albumu prezentowane są najciekawsze zbiory muzeów uczelnianych, w tym również kolekcje Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18