Sympozjum o dyplomatach Rządu RP na Uchodźstwie

  • 16 listopada 2015

24 listopada 2015 r., w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW zostało zorganizowane sympozjum naukowe poświęcone dyplomatom Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18