Udostępniamy unikatowe archiwalia

  • 26 kwietnia 2016

Dobiegły końca prace inwentaryzatorskie i konserwatorskie archiwaliów przekazanych pod koniec stycznia przez Feliksa Rembiałkowskiego – żołnierza I Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka, działacza emigracyjnego PSL, bliskiego współpracownika Premiera Stanisława Mikołajczyka. Pan Feliks Rembiałkowski, który już od ponad 60 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych jest Honorowym Darczyńcom Muzeum, to właśnie Jemu zawdzięczmy kolekcję bateldresów z okresu II wojny światowej oraz uniformów Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, a także imponujący zbiór materiałów archiwalnych związanych z życiem i działalnością Polonii Chicagowskiej.

Tym razem zbiory Muzeum powiększyły się o ponad 600 jednostek – głównie fotografii z lat 1930 – 2012. Na uwagę zasługują m.in. zdjęcia z Dożynek organizowanych z wielkim rozmachem przez Związek Przyjaciół Wsi Polskiej w Ameryce. Barwne parady gromadziły tłumy, nie tylko Rodaków, ale również Amerykanów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się wspaniałym polskim strojom ludowym, tańcom i przedstawieniom.

Unikatowe są również materiały obrazujące działalność emigracyjnego PSL. Na fotografiach zobaczyć można Premiera Stanisława Mikołajczyka, Franciszka Wilka, Bolesława Krakowskiego, Franciszka Leśniaka, Tadeusza Paula, Karola Popiela, Stanisława Bańczyka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Muzeum. Z materiałów można korzystać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00!

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18