Zygmunt Moczyński. Podróż do źródeł

  • 15 maja 2017

15 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z prof. Lidią Smentek, autorką książki: Zygmunt Moczyński. Podróż do źródeł, stanowiącej opowieść o wyjątkowym kompozytorze, dyrygencie i pedagogu urodzonym w Bydgoszczy, a zamieszkałym między innymi w Toruniu.
Spotkanie poprowadził prof. Adam Sudoł – Honorowy Kustosz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18