Praca urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle nowych nabytków w zbiorach Muzeum

  • 17 sierpnia 2017
M. Januszewska
M. Januszewska

Ponad 175 pozycji inwentarzowych ma zbiór dotyczący misji pokojowych ONZ, przekazany przez Henryka Sokalskiego, wieloletniego pracownika Organizacji, dyrektora ds. rozwoju społecznego i spraw humanitarnych oraz kierownika sił prewencyjnych ONZ w Macedonii w latach 1995-1998.

Zasoby Muzeum powiększyły się o pamiątkowe plakiety, medale kontyngentów stabilizacyjnych, archiwalia związane z organizacją misji pokojowych. Szczególnie interesujące są materiały obrazujące pracę urzędników ONZ – korespondencja mailowa, konspekty wystąpień, komunikaty prasowe, brudnopisy przemówień, rezolucje, wycinki z czasopism, notatki dotyczące bieżących wydarzeń na terenach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Zbiór, którego ramy chronologiczne wyznaczają lata 1987 – 2005, zostanie wkrótce udostępniony wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy!

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18