Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” (Politechnika Łódzka, 17-19.10.2018 r.)

  • 25 października 2018
fot. R. Muskala
fot. R. Muskala

Przedstawiciele kilkudziesięciu muzeów uczelnianych z całej Polski spotkali się w imponującym kampusie Politechniki Łódzkiej na trzydniowej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu akademickiemu. W konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Politechnikę Łódzką pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Rektora Politechniki Łódzkiej brało udział ponad 60 muzeów uczelnianych, m.in.: muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Organów Śląskich Akademii Muzycznej w Katowicach,  Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, muzea Akademii Sztuk Pięknych Warszawie i Krakowie, Izba Tradycji Szkoły Policji w Słupsku, Sala Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni, i wiele, wiele innych.

Według szacunków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów obecnie w strukturach uczelni wyższych funkcjonuje ok. 170 muzeów i jednostek paramuzealnych. Część z nich jest jednostkami  ogólnouczelnianymi, inne funkcjonują w ramach wydziałów, instytutów, czy bibliotek. Muzea uczelniane gromadzą artefakty związane, w sposób bezpośredni lub pośredni z historią uczelni, stając tym samym strażnikami akademickiego dziedzictwa nauki i tradycji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, choć o zdecydowanie krótszym rodowodzie niż największe polskie uczelnie, może pochwalić się wspaniałymi zbiorami. Działalność i zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego zostały zaprezentowane członkom i sympatykom Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pierwszego dnia konferencji.

Przedmiotem głównej debaty stały się wyzwania, zagrożenia oraz możliwości płynące z różnorodnych rozwiązań organizacyjnych przyjętych w poszczególnych uczelniach. Muzealnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad nową Ustawą 2.0.

W ramach konferencji odbyły się również szkolenia z zakresu zabezpieczania, przechowywania i eksponowania zbiorów, a także digitalizacji. Zagadnienia przybliżyli specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zapowiedzią dalszej intensywnej współpracy jest pomysł wydania anglojęzycznego katalogu muzeów uczelnianych oraz ogólnodostępnego przewodnika po muzealnych kolekcjach.

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego włączyło się w prace nad sformułowaniem definicji niematerialnego dziedzictwa akademickiego.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4, tel./fax 52 346 23 18