Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Konsulowie odwiedzili Muzeum Dyplomacji

W dniach 27-28 października 2012 r. Bydgoszcz była gospodarzem organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konferencji Konsulów Honorowych RP. To pierwsze tego typu spotkanie w Polsce. W ceremonii otwarcia wziął udział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jedną z przygotowanych dla gości atrakcji będzie zwiedzanie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest to jedyna tego typu placówka w całym kraju. W jej zbiorach znajduje się zbiór unikalnych materiałów archiwalnych obrazujących historię dyplomacji i uchodźstwa polskiego, przede wszystkim działalność konsula generalnego II R doktora Karola Poznańskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii.

28 października cenne eksponaty uczelnianej placówki podziwiali m.in.: Konsul Honorowy Królestwa Danii w Szczecinie – Andrzej Preiss, Konsul Honorowy Meksyku w Szczecinie – Zbigniew Ligierko, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Olsztynie – Urszula Lech, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Krakowie Marian Mikołajski, Generalny Konsul Republiki Albanii w Poznaniu – Jarosław Rosochacki, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie – Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii – Michał Rzeszewicz, Konsul Królestwa Danii – Krzysztof Apostolidis, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej – Jerzy Leśniak. 

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – oprócz ekspozycji stałej – prezentowało wystawę pt. Upominki w świecie dyplomacji. Grupa około 40 osób z zaciekawieniem przysłuchiwała się genezie powstania Muzeum oraz, bliskiej wszystkim zwiedzającym, tematyce wymiany darów i prezentów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw. Prezentacja ciekawych, różnorodnych – niekiedy zaskakujących – upominków z różnych stron świata zatrzymała Honorowych Konsulów na znacznie dłużej niż przewidywał harmonogram wycieczki.

W Bydgoszczy spotkało się prawie 100 konsulów honorowych reprezentujących 50 krajów. W naszym mieście działa 5 konsulatów honorowych: Królestwa Belgii, reprezentowanego przez dr. Stanisława Wrońskiego, Republiki Chorwacji, reprezentowanej przez Henryka Maciejewskiego, Republiki Czeskiej reprezentowanej przez Dariusza Zimnego, Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez dr. Jarosława Kuropatwińskiego oraz Ukrainy, reprezentowanej  przez Zbigniewa Warczaka.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska