Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Prof. Adam Sudoł nagrodzony odznaką „Bene Merito”

Prof. Adam Sudoł nagrodzony odznaką „Bene Merito”

14 listopada 2014 r. w Dniu Służby Zagranicznej, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna wręczył honorowe Odznaki „Bene Merito”. Nadawane są one obywatelom polskim oraz innych państw za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Tym zaszczytnym wyróżnieniem odznaczony został Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa UKW, prof. Adam Sudoł. 

Władze państwowe doceniły wieloletnią działalność Profesora jako historyka służby zagranicznej, twórcy i założyciela Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowcy Międzynarodowego Studium Dyplomatycznego, autora wielu publikacji związanych z polską służbą dyplomatyczną i konsularną, m.in. Karol Poznański – ostatni konsul generalny II RPoraz Edward Franciszek Szczepanik – ostatni premier rządu RP na uchodźstwie. Profesor jest także pomysłodawcą i organizatorem krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych służbie zagranicznej i Polonii. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!