Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Sympozjum o dyplomatach Rządu RP na Uchodźstwie

24 listopada 2015 r., w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW zostało zorganizowane sympozjum naukowe poświęcone dyplomatom Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.