Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Nowe nabytki Muzeum. Pamiątki żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka Nowe nabytki Muzeum. Pamiątki żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Nowe nabytki Muzeum. Pamiątki żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Kolejne artefakty trafiły do Muzeum! Tym razem kolekcja wzbogacona została o pamiątki po Henryku Kątnym ‒ żołnierzu 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, zasłużonym działaczu środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii. Pan Henryk Kątny urodził się 27 października 1919 r. w Bydgoszczy w rodzinie Rozalii z d. Grzegorowskiej i Waleriana Kątnego. Od najmłodszych lat należał do harcerstwa (Drużyna im. Tadeusza Kościuszki). W 1938 roku, po zdaniu matury, został powołany do wojska. Otrzymał przydział do Ośrodka Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie, niedaleko Brześcia nad Bugiem. Ukończył szkołę podchorążych zawodowych. Wiosną 1939 r. Henryk Kątny szkolił robotników fabryki w Starachowicach w zakresie obsługi dział. We wrześniu 1939 r. został dowódcą plutonu artylerii przeciwlotniczej w bazie lotniczej w Małaszewiczach. Udało mu się opuścić Polskę przez Zaleszczyki, w Rumunii został internowany. Statkiem przez Morze Czarne i Śródziemne, dotarł do Francji. Po ataku Niemiec na Francję znalazł się w Szkocji. Szkolił polskich żołnierzy, wstąpił do 1. Dywizji Pancernej, został dowódcą baterii przeciwlotniczej w ramach 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Henryk Kątny brał udział w inwazji na Normandię w sierpniu 1944 r. Przeszedł cały szlak 1. Dywizji – przez północną Francję, Belgię, Holandię – aż do Wilhelmshaven. Po wojnie wraz z 1. Dywizją Pancerną stacjonował dwa lata w Niemczech. W 1945 roku ożenił się z byłą więźniarką obozu w Oberlangen, wyzwolonego przez 1. Dywizję.

Po wojnie Henryk Kątny osiadł w Londynie, pracował jako zegarmistrz. Aktywnie działał w polskich organizacjach kombatanckich. Zmarł w 16 września 2015 roku. Wspomnień Henryka Kątnego można wysłuchać w Archiwum Pamięci Mówionej.

Wśród przekazanych do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego pamiątek są m.in.: wspaniały kilim autorstwa Bożeny Bieńkowskiej, z dumnym orłem Wojska Polskiego, wyszywane bajorkiem oznaki rozpoznawcze dywizji pancernej, odznaczenia i medale, beret kawalerii powietrznej oraz beret oddziałów pancernych Wojska Polskiego, pamiątkowe kubki wykonane ręcznie przez Otto Maciąga ‒ przyjaciela Henryka Kątnego z frontu. Na uwagę zasługuje również angielsko-polski słownik wojskowy, wydany w 1942 roku w Tel-Avivie dla polskich żołnierzy Armii Andersa na Bliskim i Środkowym Wschodzie .
Część z eksponatów dołączona zostanie do wystawy stałej poświęconej losom żołnierzy 2 Korpusu Polski. Pamiątki przekazali do Muzeum Małgorzata i Wojciech Kątni z Wielkiej Brytanii. Do Polski eksponaty trafiły dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pani dr Ewy Wełnic.

Opracowała: Aleksandra Sara Jankowska