Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Bogdan Wrzochalski dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej Bogdan Wrzochalski dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o pracy dyplomaty, a baliście się zapytać! Kilka słów o wykładzie ministra Bogdana Wrzochalskiego

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o pracy dyplomaty, a baliście się zapytać! Kilka słów o wykładzie ministra Bogdana Wrzochalskiego w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Za nami wykład dra Bogdana Wrzochalskiego ‒ chargé d’affaires RP w Słowacji (2007 ‒ 2008), wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełniącego służbę dyplomatyczną, m.in. w Berlinie Zachodnim (1989 ‒ 1990), Berlinie (1990 ‒ 1993), Bratysławie (1996 ‒ 1997) i ponownie w Berlinie (1997 ‒ 2001). Dr Bogdan Wrzochalski był pierwszym radcą w Departamencie Europy MSZ (2001 ‒ 2004), radcą-ministrem i kierownikiem Wydziału Politycznego MSZ (2010 ‒ 2012). W latach 2010 – 2012 kierował aplikacją dyplomatyczno-konsularną w MSZ, a także prowadził wykłady dla pracowników MSZ z historii dyplomacji polskiej II RP oraz PRL. 

Nasz Gość wygłosił prelekcję pt. Szef placówki dyplomatycznej w randze chargé d’ affaires. Uwarunkowania prawno-międzynarodowe, historyczne i polityczne. Jednak równie dobrze można było ją zatytułować: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy dyplomaty, a boicie się zapytać!

Powiedzieć, że służba dyplomatyczna nie ma przed Bogdanem Wrzochalskim żadnych tajemnic, to nic nie powiedzieć. Mowa była nie tylko o specyfice urzędu chargé d’ affaires oraz konwencji wiedeńskiej kodyfikującej prawo dyplomatyczne (1961). Niemal dwugodzinne spotkanie okraszono niezliczoną ilością anegdot i dykteryjek. Minister opowiadał o najtrudniejszych i najprzyjemniejszych momentach służby dyplomatycznej. Słuchaliśmy o zadaniach, obowiązkach, poleceniach, misjach specjalnych ‒ tych zupełnie trywialnych, i tych wielkiej wagi. Bogdan Wrzochalski wspominał wizyty polskich prezydentów w placówce RP w Bratysławie ‒ Lecha Wałęsy oraz Lecha Kaczyńskiego.

Na koniec czekała nas niespodzianka ‒ prezent urodzinowy na 25. lecie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Bogdan Wrzochalski przekazał do zbiorów swój paszport dyplomatyczny! Kolekcja dokumentów korpusu służby zagranicznej powiększyła się o kolejny cenny nabytek!

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie!

oprac. A. Jankowska
fot. Magdalena Sikorska-Cupa, Aleksandra Sara Jankowska