Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Prelekcja redaktora Piotra Długołęckiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Prelekcja redaktora Piotra Długołęckiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939 – 1945. Dyskusja panelowa.

W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939 – 1945. Dyskusja panelowa.

6 marca w Muzeum odbyła się dyskusja panelowa pt. W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945 z udziałem redaktora Piotra Długołęckiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, prof. dra hab. Jacka Tebinki z Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracowników Wydziału Historycznego UKW: prof. dra hab. Andrzeja Zaćmińskiego i dra hab. Tomasza Kawskiego, prof. uczelni. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach przypadającego w tym roku jubileuszu 25. lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego.  

Wydarzenie otwierała prelekcja redaktora Piotra Długołęckiego wprowadzająca słuchaczy w zagadnienie, na które nowe światło rzucają najnowsze ustalenia historyków z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.   

Mowa była m.in. o systemowym i masowym charakterze działań polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w sprawie pomocy i ratowania Żydów, podejmowanych we wszystkich fazach wojny. W działania pomocowe zaangażowane było nie tylko Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, ale także prezydent, poszczególne ministerstwa, placówki dyplomatyczne i konsularne. Materiały zgromadzone w polskich, brytyjskich i amerykańskich archiwach, jak również w izraelskim Yad Vashem, Polskim Instytucie Studiów Kościelnych praz Archivum Helveto-Polonicum w szwajcarskim Fryburgu wskazują, że polscy urzędnicy i dyplomaci zorganizowali jedną z największych na świecie akcji pomocy Żydom przeprowadzoną przez służby dyplomatyczne. Dość wspomnieć o legendarnej grupie Ładosia (grupie berneńskiej), jednej z wielu tego typu zawiązanych w celu ratowania Żydów skazanych przez Niemców na Zagładę.

Paneliści dyskutowali o stosunku poszczególnych państw i społeczeństw do Holocaustu oraz działaniach podejmowanych w celu ratowania Żydów, a także polityce historycznej.

Wydarzenie zgromadziło tłumy. Padło wiele ważnych pytań i równie cennych odpowiedzi.

Wszystkim zainteresowanym zagadnieniem polecamy uwadze najnowsze wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych: „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939 – 1945”, pod redakcją Piotra Długołęckiego. Tom zawiera ponad 500 niepublikowanych dotąd dokumentów, które odkrywają kulisy działań Rządu Polskiego na Uchodźstwie”.  

Naszym Gościom, prelegentom i panelistom dziękujemy i zapraszamy ponownie!

 

oprac. Aleksandra Sara Jankowska

fot. Magdalena Sikorska-Cupa, Aleksandra Sara Jankowska