Zbiory

Zbiory Poznańskich

28 sierpnia 2015
czytaj całość

Fundamentem muzealnej kolekcji jest dar Rodziny Poznańskich, przekazany Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w 1997 oraz 2013 roku, przez Wandę z Dmowskich Poznańską - żonę ostatniego konsula generalnego II RP w Londynie dra Karola Poznańskiego. Zwiedzający podziwiać mogą srebrną zastawę stołową, porcelanowe serwisy, meble, a także dzieła sztuki. Całość przywołuje klimat międzywojennego saloniku.
Imponująca kolekcja obrazów i grafik zgromadzonych przez Państwa Poznańskich nie została jeszcze opracowana, wymaga gruntownych badań warsztatowych oraz atrybucyjnych, a także zabiegów konserwatorskich. Mamy nadzieję, że wyniki analiz potwierdzą autentyczność dzieł sygnowanych przez czołowych twórców XVIII, XIX oraz XX wieku (L. Gottlieb, T. Axentowicz, O. Boznańska, J. Fałat, Norblin).
Pinakoteka zgromadzona przez donatorów, głównie podczas pobytu w Paryżu w latach 1927-1934, skrywa niejedną tajemnicę.

czytaj całość…

Archiwalia

26 sierpnia 2015
czytaj całość

Ważną część zbiorów Muzeum stanowią archiwalia. Jako jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Muzeum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, a także udostępnianiem archiwaliów związanych z dziejami polskiej służby dyplomatycznej oraz historią uchodźstwa polskiego. Wśród kilkuset bezcennych dokumentów w naszych zbiorach znajdują się m.in.: nadbitka Traktatu Ryskiego, odręczne listy generałowej Heleny Sikorskiej i prezydenta Władysława Raczkiewicza, nagrania z przemówieniami generała Władysława Andersa, czy międzywojenna korespondencja dyplomatyczna. Szczególną wartość mają dawne fotografie przedstawiające życie prywatne oraz działalność pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odrębnym, równie unikatowym zespołem, są archiwalia dotyczące działalności emigracyjnego PSL, m.in. notatki i korespondencja premiera Stanisława Mikołajczyka.

czytaj całość…

Kabina ciszy

26 sierpnia 2015
czytaj całość

W 2014 r. do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW trafiła kabina ciszy. Intrygujący eksponat - podarowany uniwersyteckiej placówce przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - był niegdyś elementem wyposażenia Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, dziś to unikatowy zabytek. To właśnie w tym hermetycznym pomieszczeniu prowadzono poufne rozmowy. Pracownicy konsulatu nie musieli się lękać ani „pluskiew”, ani ukrytych mikrofonów.
Zachęcamy do odwiedzania Muzeum i obejrzenia szczytowego osiągnięcia techniki kontrwywiadowczej okresu zimnej wojny! Zwiedzający mogą zasiąść w przezroczystej kabinie i poczuć się jak Agent 007. Imponująca konstrukcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, skoro to jedyne tego typu urządzenie w rękach cywilnych w Polsce i w Europie! 

czytaj całość…

Niezwykłe drzeworyty

26 sierpnia 2015
czytaj całość

12 drzeworytów, opartych na motywach Boskiej Komedii Dantego, podarowała Muzeum Wanda z Dmowskich Poznańska.
Tak o grafikach Stefana Mrożewskiego pisał prof. Bogusław Mansfeld: - Doskonałe formalnie drzeworyty przedstawiają moralne i umysłowe deformacje człowieka pragnącego - mimo wszystko - nobilitować normy wyprowadzone z prawd wiary. Posługując się toposem drogi, artysta buduje swe - graficznie zagęszczone - wizje.
Czarodziej Rylca - jak nazywano Stefana Mrożewskiego - mówił, że drzeworyty do Boskiej Komedii to jego własna droga po Piekle, Czyśćcu i Raju.

czytaj całość…

Upominki w świecie dyplomacji

25 sierpnia 2015
czytaj całość

Na wystawie Upominki w świecie dyplomacji eksponowane są upominki wręczone Ministrowi Spraw Zagranicznych RP podczas spotkań i wizyt oficjalnych.
Wystawa uchyla rąbka tajemnicy współczesnej dyplomacji i pozwala poznać kulisy wymiany podarunków między wysokiej rangi urzędnikami. Polscy delegaci systematycznie przesyłają pamiątki, wręczone im podczas zagranicznych wizyt. Eksponaty budzą zachwyt, zdziwienie, a niekiedy i zaskoczenie! Różnorodność wystawy sprawia, że zwiedzający nie mogą się tu nudzić. Chętni mogą owinąć się w obszerną szatę z Mauretanii lub ciężki, kunsztownie zdobiony strój z Uzbekistanu. Wrażenie robi kopia hełmu samurajskiego oraz tradycyjny mongolski instrument strunowy.

czytaj całość…

Mundury

24 sierpnia 2015
czytaj całość

Kolekcję tworzą m.in. bateldresy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, a także koszule tropikalne żołnierzy Armii gen. Andersa. Mundury pochodzą z lat 1943-1956. Na uwagę zasługują oryginalne oznaki rozpoznawcze oraz pamiątkowe przypinki, które obrazują szlak bojowy, który przemierzyli żołnierze.
Członkom Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Ameryce (SWAP) zawdzięczamy galerię uniformów nawiązujących swym krojem i barwą do mundurów Błękitnej Armii Hallera. Samo Stowarzyszenie jest najstarszą, niezależną samopomocową organizacją skupiającą polskich Weteranów. Powstało w 1921 r. w Cleveland  (obecna siedziba w Nowym Jorku), z myślą o niesieniu pomocy polskim inwalidom wojennym oraz bezrobotnym żołnierzom. Skąd w tym czasie polscy weterani za Oceanem? Kiedy wybuchła I wojna światowa Polonia Amerykańska włączyła się w walkę o niepodległość Ojczyzny, ponad 20 tysięcy ochotników wyruszyło do Francji, by dołączyć do Błękitnej Armii Hallera. Po 1918 r. zdecydowana większość… powróciła do Stanów Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej Stowarzyszenie organizowało pomoc dla Rodaków walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, to oni później zasilili szeregi Związku. Po wojnie Weterani wspierali  finansowo „Solidarności”, a także wysyłali do Polski paczki z lekarstwami, żywnością i odzieżą. W trakcie ponad 90 letniej działalności przez szeregi Stowarzyszenia przewinęło się prawie 19 tys. osób, dziś liczy ok. tysiąc członków. Mundury, które znajdują się w Muzeum pochodzą  z lat 1950-1970. Prawdziwą ozdobą kolekcji jest uniform z 1932 r.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4
tel./fax 52 346 23 18