Niezwykłe drzeworyty

Drzeworyty Stefana Mrożewskiego
Drzeworyty Stefana Mrożewskiego

12 drzeworytów, opartych na motywach Boskiej Komedii Dantego, podarowała Muzeum Wanda z Dmowskich Poznańska.
Tak o grafikach Stefana Mrożewskiego pisał prof. Bogusław Mansfeld: - Doskonałe formalnie drzeworyty przedstawiają moralne i umysłowe deformacje człowieka pragnącego - mimo wszystko - nobilitować normy wyprowadzone z prawd wiary. Posługując się toposem drogi, artysta buduje swe - graficznie zagęszczone - wizje.
Czarodziej Rylca - jak nazywano Stefana Mrożewskiego - mówił, że drzeworyty do Boskiej Komedii to jego własna droga po Piekle, Czyśćcu i Raju.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
ul. R. Berwińskiego 4
tel./fax 52 346 23 18