Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Konferencja Naukowa: „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” (Politechnika Łódzka, 17 – 19 października 2018 roku)

Konferencja Naukowa: „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” (Politechnika Łódzka, 17 – 19 października 2018 roku)

Przedstawiciele kilkudziesięciu muzeów uczelnianych z całej Polski spotkali się w imponującym kampusie Politechniki Łódzkiej na trzydniowej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu akademickiemu. W konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Politechnikę Łódzką pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Rektora Politechniki Łódzkiej brało udział ponad 60 muzeów uczelnianych, m.in.: muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Organów Śląskich Akademii Muzycznej w Katowicach,  Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, muzea Akademii Sztuk Pięknych Warszawie i Krakowie, Izba Tradycji Szkoły Policji w Słupsku, Sala Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni, i wiele, wiele innych.

Działalność i zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego zostały zaprezentowane członkom i sympatykom Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pierwszego dnia konferencji. Przedmiotem głównej debaty stały się wyzwania, zagrożenia oraz możliwości płynące z różnorodnych rozwiązań organizacyjnych przyjętych w poszczególnych uczelniach. Muzealnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad nową Ustawą 2.0.

W ramach konferencji odbyły się również szkolenia z zakresu zabezpieczania, przechowywania i eksponowania zbiorów, a także digitalizacji. Zagadnienia przybliżyli specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zapowiedzią dalszej intensywnej współpracy jest pomysł wydania anglojęzycznego katalogu muzeów uczelnianych oraz ogólnodostępnego przewodnika po muzealnych kolekcjach. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego włączyło się w prace nad sformułowaniem definicji niematerialnego dziedzictwa akademickiego.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska