Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
IV Konferencja Naukowa Muzeów Uczelnianych, Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

IV Konferencja Naukowa Muzeów Uczelnianych, Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

IV Konferencja Naukowa Muzeów Uczelnianych, Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych (Politechnika Gdańska / Uniwersytet Gdański, 23 – 25 X 2019 r.)

Przedstawiciele kilkudziesięciu muzeów uczelnianych z całej Polski spotkali się w imponujących gmachach Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego na trzydniowej konferencji naukowej Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych.

W konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod honorowym patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Prezydenta Miasta Gdańska, Rektorów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, brało udział ponad 60 muzeów uczelnianych, m.in.: muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie i in. W tym zacnym gronie nie zabrakło również naszej Alma Mater!

Tegoroczna konferencja poświęcona była dziedzictwu akademickiemu, postrzeganemu również w kontekście budowania tożsamości kulturowej społeczności uczelni wyższych.

Paneliści zastanawiali się nad miejscem i rolą muzeów uczelnianych oraz możliwościami partycypacji w przestrzeni akademickiej, a także – patrząc szerzej – miejskiej.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano nowe jednostki. Według szacunków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Polsce działa już ponad 120 muzeów uczelnianych. W tym roku do tego grona dołączyły kolejne jednostki – o swoich zbiorach opowiadali przedstawiciele Muzeum Techniki i Wzornictwa zaprzyjaźnionego UTP w Bydgoszczy, Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Drugi dzień konferencji rozpoczynał się od zwiedzania muzeów Uniwersytetu Gdańskiego – fenomenalnego Muzeum Kryminalistyki oraz Muzeum Inkluzji w Bursztynie.

Bardzo intensywne – całodniowe obrady – dotyczyły przede wszystkim współpracy muzeów uczelnianych z innymi jednostkami akademickimi, tworzenia sieci powiązań oraz budowania świadomości dziedzictwa akademickiego.

Część panelową kończyła dyskusja moderowana, w której udział wzięli przedstawiciele Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (dr Przemysław Deles), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr Maciej Kluza) oraz naszego uniwersyteckiego Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (dr Aleksandra Jankowska).

Trzydniową konferencję zamykały warsztaty zarządzania zbiorami oraz tworzenia misji i strategii funkcjonowania muzeów uczelnianych.

Spotkaniu muzealników w Politechnice Gdańskiej towarzyszyło otwarcie wystawy Muzea uczelniane dla Niepodległej.Na ekspozycji zobaczyć można, m.in. archiwalia z kolekcji Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

IV konferencja muzeów uczelnianych dowodzi bogactwa zbiorów zgromadzonych w murach szkół wyższych. Uczelnie to świątynie nauki, ale są również predestynowane do bycia strażnikiem pamięci, strażnikiem historii, strażnikiem dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo to fundament, to z niego wyrasta tradycja, a wokół niej budowana jest tożsamość. Nowoczesne uniwersytety, budują przyszłość na solidnych fundamentach przeszłości. Stąd też wyraźnie w ostatnich latach zarysowana tendencja tworzenia muzeów uczelnianych i inwestowanie w ich rozwój. Bo czymże jest uczelnia, która nie pielęgnuje własnego dziedzictwa. Która pozwoli mu się rozpłynąć w chaosie dnia, i szaleńczym pędzie XXI wieku. Co chce zbudować, na czym, i z czego?

Opracowała: dr Aleksandra Sara Jankowska