Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Budynek Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Budynek Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Za nami Jubileusz 25-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Za nami Jubileusz 25-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego działającego w ramach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obchody objęte były honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W komitecie honorowym udział wzięli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni oraz dr hab. Adam Sudoł, prof. BSW. Uroczystości rozpoczęły się od otwarcia wystawy jubileuszowej. Dla tych, którzy znają Muzeum z pewnością dużym zaskoczeniem będzie nowa aranżacja wnętrz. Na ekspozycji zobaczyć można niemal 500 obiektów. Wystawa w przekrojowy sposób odkrywa bogactwo i różnorodność zbiorów, a te z pewnością są imponujące.

Druga część uroczystości odbyła się w gościnnych progach Biblioteki Uniwersyteckiej. Wystąpienia okolicznościowe, listy gratulacyjne, życzenia i wspomnienia. Tego nie mogło zabraknąć. List w imieniu Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odczytała p. Grażyna Szablewska, Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny. Prezydent Rafał Bruski w specjalnych gratulacjach dla Muzeum napisał „Dziękuję za to wyjątkowe miejsce, które zatrzymuje czas, przywołuje wspomnienia i refleksje, prezentuje pamiątki i ślady historii dyplomacji, służby zagranicznej, wojennej tułaczki polskich żołnierzy. Pełen uznania, życzę dalszej tak chlubnej działalności – jedynej takiej placówki w Polsce i na świecie”. Z kolei Poseł na Sejm RP Pani Ewa Kozanecka zauważa: „Dzisiejsze obchody jubileuszu 25-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego są niepowtarzalną okazją, by oddać cześć wszystkim bohaterom, dyplomatom, emigrantom – tym którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, a mimo to żyli w przekonaniu, że jedynie wierność patriotycznym wartościom umożliwia przetrwanie i jest gwarantem bytu Państwa Polskiego”.

Dr Wacław Kuczma Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego stwierdził: „Znamienity jubileusz muzeum jest okazją do przypomnienia jak ważną rolę sprawują muzealne instytucje kultury, stojące na straży materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działalność Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w sposób istotny wzbogaca życie kulturalne naszego miasta i kraju zarówno w zakresie kolekcjonerskim, wystawienniczym, naukowo-badawczym, jak i edukacyjno-popularyzatorskim. Państwa przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania zbiorów związanych z dziejami polskiej dyplomacji i emigracji przyczyniają się do kształtowania poczucia tożsamości narodowej nie tylko mieszkańców Bydgoszczy, wnosząc swój indywidulany wkład w rozwój polskiej i światowej kultury”. 

Z kolei Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski pisze: „Z uznaniem obserwujemy pracę jaką wykonuje Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego na rzecz opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym związanym z dziejami polskiej dyplomacji i emigracji. Cieszymy się ze współpracy, głęboko wierząc w to, że synergiczne współdziałanie środowiska muzealnego przyczyni się do obopólnych korzyści i dalszego rozwoju oferty muzealnej w województwie kujawsko-pomorskim”. Miłe słowa skierował do Jubilata Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji, dr hab. Artur Laska, prof. UKW: „Państwa działania sprawiły, że Muzeum jest dzisiaj ważną, a przede wszystkim unikatową instytucją zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów związanych z dziejami polskiej dyplomacji i emigracji […] W tym szczególnym dniu pragnę zapewnić Pana Dziekana, że dzisiaj i w przyszłości Muzeum liczyć może na nasze zaangażowanie. Mając bowiem szczególną świadomość, jak ważne dla edukacji obywatelskiej jest odpowiednie upamiętnienie dziejów, z ogromnym szacunkiem spoglądamy na wypracowany tu dorobek oraz bogate zbiory. Doceniamy wysiłek zarówno zarządzających, jak i donatorów, bez których inicjatywy i hojności tak piękny Jubileusz nie byłby możliwy”.

Pamiątkowe Honorowe odznaczenia (medal honorowy Caismirus Magnus, medal Prezydenta miasta Bydgoszczy oraz „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”) odebrał dr hab. Adam Sudoł, prof. BSW – współzałożyciel muzeum i pierwszy dyrektor.

Jubileusz to doskonała okazja do uhonorowania dobrodziejów Muzeum. Specjalne dyplomy wdzięczności odebrali nasi donatorzy. O donatorach właśnie i ich zasługach w tworzeniu muzealnej kolekcji opowiedziała dr Aleksandra Sara Jankowska. Niezmiernie ciekawy wykład o Polonii w Niemczech wygłosił prof. Albert S. Kotowski. Dr hab. Adam Sudoł przypomniał genezę Muzeum. Wzruszający był występ niezawodnego jak zawsze chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod batutą prof. Bernarda Mendlika. W repertuarze polskie pieśni patriotyczne. Na koniec tort i uroczysty toast.

Muzeum otrzymało kilkadziesiąt listów gratulacyjnych od szeregu instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych, m.in. od Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta miasta Bydgoszczy, posłów, dyplomatów, rektorów, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, muzeów z Bydgoszczy i regionu (część z nich publikujemy w galerii). Czego życzono dostojnemu Jubilatowi? Przede wszystkim rozwoju kolekcji, powiększenia przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz rzeszy zwiedzających. Nie zabrakło również upominków. I tak np. od Muzeum Ziemi Chełmińskiej zamiast kwiatów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego otrzymało bibułkę japońską. Idealną do zabezpieczenia archiwalnych fotografii. 

Zatem stało się, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego ma ćwierć wieku.  Przewracamy kolejną kartę historii. Rozpoczyna się nowy rozdział… Zbudowani słowami wsparcia i widokiem licznie zgromadzonych przyjaciół, pełni zapału, energii i pomysłów przystępujemy do pracy!

Co przyniesie przyszłość… czas pokaże…

Dziękujemy całej społeczności akademickiej za nieustanne wsparcie i pomoc przy każdym przedsięwzięciu, dziękujemy innym muzeom za wymianę doświadczeń i wspólne inicjatywy. Dziękujemy wreszcie Tobie Drogi Zwiedzający, który pochylasz się z ciekawością nad każdą muzealną gablotą!

oprac. dr Aleksandra Sara Jankowska
fot. Magdalena Sikorska-Cupa

Patronat honorowy:

Logotypy od lewej: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komitet Honorowy:

  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
  • Prezydent Bydgoszczy – Rafał Bruski
  • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – prof. Jacek Woźny
  • Dziekan Wydziału Historycznego – dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni
  • Twórca i Honorowy Kustosz Muzeum – dr hab. Adam Sudoł, prof. uczelni

Logotypy: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Patronat medialny:

Logotypy: Polskie Radio Pik, TVP Bydgoszcz