Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Przemawiający z mikrofonem w ręku, zebrani na słuchacze siedzą na sali Przemawiający z mikrofonem w ręku, zebrani na słuchacze siedzą na sali

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społeczeństwem”

Coroczna konferencja Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych tym razem w Bydgoszczy! Gospodarzem wydarzenia jest m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Konferencja zakłada upowszechnianie nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań nad dziejami polskiej nauki, jej wybitnymi twórcami oraz tradycjami akademickimi.  Na konferencji poruszymy tematykę relacji szkół wyższych z najbliższym otoczeniem w rozumieniu społeczności lokalnej, ale także infrastruktury miasta i regionu, założeń architektonicznych i administracyjnych oraz relacji, które w tym obszarze zachodzą. Drugim tematem naszych obrad będzie szeroko pojmowana kultura studencka oraz jej potencjał w działaniach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szkolnictwie wyższym i jego społeczności.

Obrady odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej UKW (25-26 października) oraz na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (27 października).

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Wydziału Historycznego UKW jest współorganizatorem przedsięwzięcia.

Po szczegóły odsyłamy na stronę organizatora: muzeauczelniane.pl


 • Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
 • Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Honorowy patronat JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Honorowy patronat JM Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Honorowy patronat JM Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 • Komitet organizacyjny:
  dr hab. Hubert Kowalski prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
  dr Marta Piszczatowska, Uniwersytet Warszawski
  dr Marek Bukowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
  mgr Joanna Ślaga, Uniwersytet Jagielloński
  mgr Marta Szaszkiewicz, Uniwersytet Gdański
  dr Magdalena Muskała, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  dr Aldona Chlewicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  mgr Joanna Gurgul, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  dr Aleksandra Jankowska, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
  mgr Marta Rosenthal-Sikora, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II.