Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Archiwum historii polskiej dyplomacji i dziejów Polonii

Archiwum historii polskiej dyplomacji i dziejów Polonii

Ważną część zbiorów Muzeum stanowią archiwalia. Jako jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Muzeum zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, a także udostępnianiem archiwaliów związanych z dziejami polskiej służby dyplomatycznej oraz historią uchodźstwa polskiego. Wśród kilkuset bezcennych dokumentów w naszych zbiorach znajdują się m.in.: nadbitka Traktatu Ryskiego, odręczne listy generałowej Heleny Sikorskiej i prezydenta Władysława Raczkiewicza, nagrania z przemówieniami generała Władysława Andersa, czy międzywojenna korespondencja dyplomatyczna. Szczególną wartość mają dawne fotografie przedstawiające życie prywatne oraz działalność pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odrębnym, równie unikatowym zespołem, są archiwalia dotyczące działalności emigracyjnego PSL, m.in. notatki i korespondencja premiera Stanisława Mikołajczyka.

Opracowała: dr Aleksandra S. Jankowska